do góry

Deklaracja
„Kocham Solanki"

Park Solankowy pełni w mieście Inowrocławiu rolę szczególną. Towarzyszy nam od 140 lat. Jego pomysłodawcy - Lucjan Grabski i Michał Budziński – obsadzając pięciohektorowy prostokąt drzewami i krzakami róż, zapoczątkowali wspaniałe dzieło, które tworzy miejską tożsamość, będąc jednocześnie odskocznią od zgiełku.

Park jest nie tylko sercem uzdrowiskowego Inowrocławia, ale również najpiękniejszą wizytówką miasta i regionu. Pozwala na bliższe obcowanie z naturą, pomaga się zrelaksować, promuje Inowrocław w kraju oraz poza granicami.

Zobowiązujemy się do szczególnej dbałości o to 140-letnie dziedzictwo.

Deklarujemy, że zrobimy wszystko, by Park zachował swój niezwykły charakter. Dzisiaj to my korzystamy z dobrodziejstw Parku Solankowego, ale musimy pamiętać, że ten przywilej należy się również kolejnym pokoleniom.

Dlatego zrobimy wszystko, by Park nadal się rozwijał, nie tracąc nic ze swej unikatowości. Szczególną uwagę zwrócimy na dbałość o przyrodnicze bogactwo Parku Solankowego.